Bokningsregler

Habo Camping är en familjecamping och har minimiålder på 20 år för att boka ett boende på vår anläggning.

 

Sommar camping 

Vi har öppet Maj - September ut, då vi stänger för vintern, bokar gör du lättast via vår hemsida. Receptionens öppettider hittar du under öppettider.

Endast ett tält eller husvagn får uppsättas på varje campingtomt. Du får inte överlåta eller hyra ut en tomt i andra hand.

 

Platsbokning

Även platsbokade platser kan bytas/flyttas av campingen. Normalt är enda fallet när detta kan ske när en platsbokad plats blir en säsongsplats. Campingen skall då kontakta gästen för att försöka erbjuda en så likvärdig ledig plats som möjligt.

 

Städning och skötsel 
av stuga och rum

Om något av våra boendealternativ lämnas utan att städas kommer en städavgift på

600:-/stuga eller rum att debiteras i efterhand. Städning kan förbeställas vid bokning av rum/stuga.

Om något skulle vara förstört i stuga/lägenhet kommer en ni att debiteras en minimiavgift på 1500:-.

 

Rökning

Observera att rökning är förbjuden i samtliga byggnader, rum och stugor. 

 

Incheckning

14.00-17.00. Objekt som inte checkats in, avbokas automatiskt, om inte skriftlig bekräftelse meddelar senare incheckningstid.

 

Hyresavtalet upphör gälla omedelbart om:

Någon i sällskapet uppträder störande i något av våra boendealternativ eller på området.

- Någon i sällskapet begår skadegörelse i något av våra boendealternativ eller på området.

- Våra boendealternativ används till ej avsett ändamål.

- Om incheckning till hyrt objekt inte gjorts enligt campingens incheckningstider.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovannämnda fall måste sällskapet omedelbart flytta från stugan/rummet och äger ingen rätt till att återfå någon del av hyresbeloppet.

 

När blir bokningen bindande?

Så snart bokningen blivit bekräftad och anmälningsavgiften (eller hela hyran) är betald.

 

När skall betalning ske?

En anmälningsavgift tas ut av bokat objekt( summan för anmälningsavgift baseras på totalbelopp) skall inbetalas inom 8 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning skall göras så att betalningen är campingen tillhanda enligt angivet datum. Vid bokning där ankomstdag är nära i tiden gäller anvisat betaldatum istället för ovan nämnda 8 dagar.

 

Vad händer om betalning inte sker i tid?

Om du missar slutbetalning så räknas detta som en avbokning och då gäller regler för avbeställning av bokningen.

 

Vad gäller vid avbokning?

Vid avbokning där endast anmälningsavgift inbetalts, återbetalas inget. Har man inbetalt mer än anmälningsavgift återfås mellanskillnaden, om avbokning sker senast 15 dagar före bokningens ankomstdatum. Vid avbokning där bokningen gjorts med färre än 25 dagar till ankomst återbetalas inget.

Avbokas det efter påbörjat boende, återbetalas inget.

Delavbokning kan endast göras om full betalning gjorts för bokningen, ingen återbetalning.

Legitima skäl för avbokning är:

a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig, maka/make, sambo, familj eller medresenär.

b) Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Vid avbokning senare än 15 dagar innan ankomst måste du betala 100 % av bokningens totala belopp. Observera att bokningsavgiften samt eventuellt avbeställningsskydd inte återbetalas.

Alla avbokningar måste ske via mail.

 

Avbeställningsskydd Trygg

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Detta kan endast göras i samband med bokningen. Med avbeställningsskydd Trygg kan du avboka fram till 36 timmar före ankomstdagen. Väljer ni att avboka får ni tillbaka slutlikviden, dvs inte anmälningsavgift. Detta förutsatt att någon av följande händelser som beskrivs ovan har inträffat.

Kom ihåg att du måste stärka ditt förhinder med intyg från läkare som kommer senare än 7 dagar efter avbokningsdatum beaktas ej. Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd.

 

Avbeställningsskydd Tryggare

Du kan skydda dig mot kostnaden vid en avbokning genom att köpa ett avbeställningsskydd. Detta kan endast göras i samband med bokningen. Med avbeställningsskyddet Tryggare kan du avboka 7 dagar före ankomstdagen oavsett anledning samt 36 timmar före ankomstdagen med uppvisande av läkarintyg, myndighet eller försäkringsbolag. Väljer ni att avboka får man tillbaka slutlikviden, dvs inte anmälningsavgift.

Kom ihåg att du måste stärka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som kommer senare än 7 dagar efter avbokningsdatum beaktas ej. Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd.

 

Hyresobjekt tas inte i anspråk

Om hyresobjekt inte kan tas i anspråk enligt träffat avtal, äger campingen rätt att uthyra objektet dagar det inte brukas av hyrestagaren.

 

Ändringar

Vid ändringar där någon betalning har skett utgår en ändringsavgift om 100:-/tillfälle och bokning. Med ändring avses ändring i tid. Avbokning av del av bokning, eller bokningens längd, se avbokning.

 

Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras direkt på plats. Anspråk på ersättning ska för att vinna beaktande göras skriftligen inom 14 dagar efter avresedagen.

Reklamation som campingen avvisar, kan lämnas till Allmänna Reklamationsnämnden, vars utslag campingen följer. 

 

Boka

Platsnummer är preliminära om man inte betalat platsreservation 75 kr. Bokningar gör du nedan, annars tillkommer bokningsavgift på 75 kr per bokning.

På våra Campingtomter, ställplatser och tältplatser så ingår fyra  personer i priset,

                                                              Vid fler tillkommer en avgift på 25:- per person/natt.

 

Välkommen med din bokning!

Kreera web&design Logo